śląskie panorama

Uczelnie w Gliwicach

Gliwice to jeden z ośrodków akademickich w aglomeracji śląskiej. Na gliwickich uczelniach możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie gliwickie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Gliwic i Górnego Śląska.

W Gliwicach możesz studiować na następujących uczelniach:

Politechnika Śląska

 • Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Wydział Chemiczny
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Matematyki Stosowanej
 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej
 • Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
 • Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją

Inne uczelnie prowadzące studia w Gliwicach

 • Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu Filia Gliwice
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach (filia)

  Zobaczy wszystko o studiach na gliwickich uczelniach.

  Gliwice to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Gliwic oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do gliwickich kandydatów.

  Podobne wpisy