śląskie panorama

Uczelnie w Rybniku

Rybnik to jeden z ośrodków akademickich w aglomeracji śląskiej. Na uczelniach rybnickich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie rybnickie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Rybnika i Górnego Śląska.

W Rybniku możesz studiować na następujących uczelniach:

  • Politechnika Śląska Filia w Rybniku – Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Filia w Rybniku – Szkoła Studiów I i II Stopnia
  • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi Filia w Rybniku

Zobaczy wszystko o studiach na rybnickich uczelniach.

Rybnik to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Rybnika oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do rybnickich kandydatów.

Podobne wpisy