Katowice Śląsk Spodek – hala widowiskowo-sportowa

Uczelnie Katowice

Katowice to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie śląskim. Na uczelniach katowickich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie katowickie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Katowic, aglomeracji górnośląskiej oraz całego Śląska.

W Katowicach możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Teologiczny
 • Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
 • Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 • Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
 • Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Politechnika Śląska

 • Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Materiałowej w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Wydział Ekonomii
 • Wydział Finansów
 • Wydział Informatyki i Komunikacji
 • Wydział Zarządzania

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Projektowy

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

 • Wydział Fizjoterapii
 • Wydział Wychowania Fizycznego
 • Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

 • Wydział Kompozycji Dyrygentury Teorii i Edukacji Muzycznej
 • Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
 • Wydział Instrumentalny
 • Wydział Wokalno-Aktorski

Inne uczelnie prowadzące studia w Katowicach

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie Filia w Katowicach
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • Uczelnia Korczaka Akademia Nauk Stosowanych Wydział Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach (filia)
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie Filia w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Zobaczy wszystko o studiach na katowickich uczelniach.

Katowice to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica województwa i największy ośrodek aglomeracji górnośląskiej skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Katowic oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do katowickich kandydatów.

Podobne wpisy