śląskie panorama

Uczelnie w Sosnowcu

Sosnowiec to jeden z ośrodków akademickich w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Na sosnowieckich uczelniach możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie sosnowieckie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Sosnowca i Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego.

W Sosnowcu możesz studiować na następujących uczelniach:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
  • Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu
  • Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Zobaczy wszystko o studiach na sosnowieckich uczelniach.

Sosnowiec to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Sosnowca oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do sosnowieckich kandydatów.

Podobne wpisy