śląskie panorama

Uczelnie w Zabrzu

Zabrze to jeden z ośrodków akademickich w aglomeracji śląskiej. Na uczelniach zabrzańskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie zabrzańskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Zabrza i Górnego Śląska.

W Zabrzu możesz studiować na następujących uczelniach:

  • Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu
  • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu
  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Zobaczy wszystko o studiach na zabrzańskich uczelniach.

Zabrze to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Zabrza oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do zabrzańskich kandydatów.

Podobne wpisy