śląskie panorama

Uczelnie w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza to jeden z ośrodków akademickich w aglomeracji śląskiej. Na uczelniach dąbrowskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie dąbrowskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Zabrza i Górnego Śląska.

W Dąbrowie Górniczej możesz studiować na następujących uczelniach:

  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  • Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Zobaczy wszystko o studiach na dąbrowskich uczelniach.

Dąbrowa Górnicza to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Dąbrowy Górniczej oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do dąbrowskich kandydatów.

Podobne wpisy