śląskie panorama

Uczelnie w Cieszynie

Cieszyn to jeden z głównych ośrodków akademickich na Śląsku. Na cieszyńskich uczelniach możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie cieszyńskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego.

W Cieszynie możesz studiować na następujących uczelniach:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach Filia w Cieszynie
  • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Filia w Cieszynie

Zobaczy wszystko o studiach na cieszyńskich uczelniach.

Cieszyn to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Cieszyna oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do cieszyńskich kandydatów.

Podobne wpisy