Częstochowa Śląsk Jasna Góra, ul. o. A. Kordeckiego,

Uczelnie w Częstochowie

Częstochowa to jeden z większych ośrodków akademickich w województwie śląskim, największy w północnej części Śląska. Na uczelniach częstochowskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie z Częstochowy prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Częstochowy i subregionu częstochowskiego.

W Częstochowie możesz studiować na następujących uczelniach:

Politechnika Częstochowska

 • Wydział Budownictwa
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
 • Wydział Infrastruktury i Środowiska
 • Wydział Zarządzania

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Prawa i Ekonomii
 • Wydział Sztuki

Inne uczelnie prowadzące studia w Częstochowie

 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Filia w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Częstochowa to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Częstochowy oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do częstochowskich kandydatów.

Podobne wpisy