Bydgoszcz Most na Brdzie

Uczelnie Bydgoszcz

Bydgoszcz to jeden z dwóch głównych ośrodków akademickich w województwie kujawsko-pomorskim. Na uczelniach bydgoskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie bydgoskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Bydgoszczy oraz całego regionu kujawsko-pomorskiego.

W Bydgoszczy możesz studiować na następujących uczelniach państwowych i prywatnych:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

 • Wydział Edukacji Muzycznej
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Historyczny
 • Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Wydział Mechatroniki
 • Wydział Językoznawstwa
 • Wydział Literaturoznawstwa
 • Wydział Nauk Biologicznych
 • Wydział Nauk Geograficznych
 • Wydział Nauk o Kulturze
 • Wydział Nauk o Polityce i Administracji
 • Wydział Pedagogiki
 • Wydział Psychologii
 • Instytut Filozofii
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Komunikacji Społecznej i Mediów
 • Instytut Kultury Fizycznej
 • Instytut Matematyki
 • Instytut Prawa i Ekonomii

Politechnika Bydgoska im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Wydział Zarządzania
 • Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Wydział Sztuk Projektowych

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 • Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku
 • Wydział Instrumentalny
 • Wydział Wokalno-Aktorski
 • Wydział Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Filia w Bydgoszczy – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera

 • Wydział Farmaceutyczny
 • Wydział Lekarski
 • Wydział Nauk o Zdrowiu

Inne uczelnie prowadzące studia w Bydgoszczy

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Filia w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi Filia w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Służb Lotniczych w Bydgoszczy

Zobaczy wszystko o studiach na bydgoskich uczelniach.

Bydgoszcz o dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. Jako stolica województwa skupia sporą część aktywności biznesowej, życia publicznego (w tym administracji państwowej i samorządowej), przemysłu i usług.

W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Bydgoszczy oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do bydgoskich kandydatów.

Podobne wpisy