Kalisz Wielkopolskie Rynek

Uczelnie w Kaliszu

Kalisz to jeden z większych ośrodków akademickich w województwie wielkopolskim. Na uczelniach kaliskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie kaliskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Kalisza i subregionu kaliskiego.

W Kaliszu możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademia Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego

 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Wydział Politechniczny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Filia Kalisz (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu)

 • Zakład Edukacji Muzycznej
 • Zakład Edukacji Plastycznej
 • Zakład Edukacji Środowiskowej
 • Zakład Informacji Naukowej
 • Zakład Filologii Angielskiej
 • Zakład Muzyki Organowej i Sakralnej
 • Zakład Nauk o Edukacji
 • Zakład Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej
 • Zakład Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej

Inne uczelnie prowadzące studia w Kaliszu

 • Akademia Nauk Stosowanych – Filia w Kaliszu
 • Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi Wydział Ekonomii – Filia w Kaliszu
 • Wielkopolska Akademia Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

Zobaczy wszystko o studiach na kaliskich uczelniach.

Kalisz to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Kalisza oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do kaliskich kandydatów.

Podobne wpisy