Autumn in Gniezno, Poland. View of Cathedral Basilica

Uczelnie w Gnieźnie

Gniezno to jeden z mniejszych ośrodków akademickich w województwie zachodniopomorskim. Na uczelniach gnieźnieńskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie gnieźnieńskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Gniezna i subregionu gnieźnieńskiego.

W Gnieźnie możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa

  • Instytut Nauk o Zdrowiu
  • Instytut Nauk Technicznych
  • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

Inne uczelnie prowadzące studia w Gnieźnie

  • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa MILENIUM
  • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Filia w Gnieźnie

Zobaczy wszystko o studiach na gnieźnieńskich uczelniach.

Gniezno to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Gniezna oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do gnieźnieńskich kandydatów.

Podobne wpisy