Konin Wielkopolskie Jezioro Zatorze, panorama miasta

Uczelnie w Koninie

Konin to jeden z większych ośrodków akademickich w województwie wielkopolskim. Na uczelniach konińskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie kaliskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Konina i subregionu konińskiego.

W Koninie możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

  • Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
  • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
  • Wydział Nauk o Zdrowiu

Inne uczelnie prowadzące studia w Koninie

  • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie Filia w Koninie
  • Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie
  • Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu Filia w Koninie

Zobaczy wszystko o studiach na konińskich uczelniach.

Konin to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Konina oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do konińskich kandydatów.

Podobne wpisy