Leszno Wielkopolskie Ratusz w Lesznie Fallaner

Uczelnie w Lesznie

Leszno to jeden z większych ośrodków akademickich w województwie wielkopolskim. Na uczelniach leszczyńskich możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie leszczyńskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Leszna i subregionu leszczyńskiego.

W Lesznie możesz studiować na następujących uczelniach:

Akademia Nauk Stosowanych im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

  • Instytut Gospodarki
  • Instytut Pedagogiczny
  • Instytut Politechniczny
  • Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej

Inne uczelnie prowadzące studia w Lesznie

  • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
  • Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. H. Jóźwiaka w Łodzi Wydział Nauk Społecznych w Lesznie (filia)

Zobaczy wszystko o studiach na leszczyńskich uczelniach.

Leszno to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Leszna oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do leszczyńskich kandydatów.

Podobne wpisy