śląskie panorama

Uczelnie w Tychach

Tychy to jeden z ośrodków akademickich w aglomeracji śląskiej. Na tyskich uczelniach możesz studiować na kierunkach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Uczelnie tyskie prowadzą rekrutację zarówno na studia płatne, jak i bezpłatne. Możesz realizować je w trybie dziennym i zaocznym. Warto także sprawdzić ofertę studiów on-line przygotowaną dla kandydatów z Tych i Górnego Śląska.

W Tychach możesz studiować na następujących uczelniach:

  • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Filia w Tychach
  • Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego Filia w Tychach

Tychy to dobre miejsce, żeby podjąć tutaj studiowanie zaraz po maturze, jak i szukać pracy po studiach, możliwości rozwoju zawodowego i życiowych na studiach uzupełniających. W rozwoju kariery pomogą studia podyplomowe przygotowane przez uczelnie z Tych oraz przez szkoły wyższe z innych miast kierujące ofertę „podyplomówek” do tyskich kandydatów.

Podobne wpisy