Ocean Waves

Eksploatacja mórz i oceanów

Na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów słuchacze uzyskują wiedzę i kompetencje w zakresie eksploatacji mórz i oceanów. Plan studiów oparty jest na zagadnieniach związanych ze znajomością biologii hydrobiontów, zasadach i prawach funkcjonowania środowiska wodnego, znajomości zasobów, metod oceny ich wielkości oraz zasad prawidłowej eksploatacji, znajomości marikultury, znajomości oceanotechniki, techniki okrętowej, górnictwa i energetyki morskiej. Jesteś zainteresowany tym kierunkiem studiów? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Na kierunku Eksploatacja mórz i oceanów przewidziane są poniższe przedmioty:

 • Fizyka
 • Mechanika
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Materiałoznawstwo i techniki wytwarzania
 • Termodynamika
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy automatyki
 • Ekonomia, zarządzanie i elementy prawa
 • Hydrobiologia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Biochemia
 • Hydrochemia
 • Podstawy oceanotechniki
 • Budowa obiektów oceanicznych
 • Logistyka w eksploatacji mórz i oceanów
 • Zasoby energetyczne morza
 • Podstawy systemów energetycznych
 • Podstawy klimatyzacji i chłodnictwa
 • Ekologia organizmów wodnych
 • Biologiczne zasoby morza
 • Ekotoksykologia
 • Biotechnologia w eksploatacji zasobów morza
 • Chemia i ochrona morza

Gdzie studiować eksploatację mórz i oceanów?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek eksploatację mórz i oceanów sprawdź kategorie Oceanografia oraz Akwakultura i rybactwo.

Po studiach:

Absolwent po ukończeniu kierunku Eksploatacja mórz i oceanów może podjąć pracę:

 • w morskich służbach technicznych,
 • w administracji morskiej,
 • w nadzorze technicznym,
 • w instytucjach marikultury.

Podobne wpisy