phoca_thumb_s_przyroda

Ekoedukacja na UKSW

Jej referat pt. „Tworzenie programów koedukacyjnych uwzględniających problematykę zmian klimatu” był częścią konferencji „Zmiany klimatu a społeczeństwo”, która odbyła się w drugiej połowie listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Jak zaznaczyła prelegentka, dyskusji poddaje się m.in., kwestie przyczyn i skutków jakie wynikają z dość szybkiego tempa zmian klimatu. Dokonując oceny zagrożeń oraz prognozy na przyszłość, ukazuje się destrukcyjny wpływ tych zmian na biosferę, w tym również na człowieka.
Człowiek staje w centrum rozważań – zdaniem Limskiej – jako wyjątkowy podmiot działań, który z jednej strony, wraz z innymi czynnikami, przyczynia się do powstawania niekorzystnych zmian w klimacie, a z drugiej jako aktywny i racjonalnie działający, może podjąć intensywne i odpowiedzialne działania rewitalizacyjne względem różnych części środowiska, a więc i klimatu.
Kluczowym zadaniem jakie przed dzisiejszym społeczeństwem stawia szeroko pojęta edukacja jest odpowiednie budowanie i realizacja programów obejmujących problematykę klimatyczną – oceniła naukowiec.
Według niej, tak ukierunkowana ekoedukacja otwiera możliwości społecznego i międzynarodowego przeciwdziałania szybko rozprzestrzeniającym się skutkom zmian klimatu. Kształcenie w oparciu o programy edukacyjne pozwoli na zwiększenie poziomu wrażliwości młodego pokolenia i na podejmowanie działań chroniących przed niekorzystnymi wpływami zmian klimatu na żywe istoty na Ziemi – przekonywała specjalistka.
Z kolei dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli, dr Artur W. Mielczarek w referacie zatytułowanym „Edukacja ekologiczna w nauczaniu wczesnoszkolnym a zmiany klimatyczne”, zaznaczył, że na potrzebę edukacji środowiskowej na każdym szczeblu kształcenia instytucjonalnego wskazują wszystkie organizacje międzynarodowe koordynujące działania w zakresie ochrony środowiska.
Praktyczna realizacja koncepcji kształcenia integralnego nie jest łatwa, szczególnie gdy opis całości programowych opiera się na współpracy wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów i społeczności lokalnej – przyznał dr Mielczarek.
Konieczne wydaje się zatem opracowanie odpowiednich programów z zakresu edukacji środowiskowej dla nauczycieli i uczniów wszystkich poziomów nauczania. Poza wspólnymi, podstawowymi zagadnieniami tworzącymi ramy programowe, konieczne jest uwzględnienie ich regionalnego i lokalnego znaczenia – podsumował prelegent. 
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy