phoca_thumb_s_ad_rem_ssep

Ogólnopolska konferencja naukowa na UAM

 
Spotkanie odbędzie się w dniu 27 listopada  br. , w Collegium Maius w Sali Kuraszkiewicza, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  
Studencka odpowiedzialność dyscyplinarna jest tematem bardzo istotnym, często jeszcze pomijanym podczas edukacji młodych ludzi, nieświadomych swych praw i obowiązków. Z tej przyczyny przeprowadzone podczas konferencji wykłady będą miały na celu zwiększenie świadomości praw i obowiązków studentów, a także poszerzenie wiedzy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i nauczycieli akademickich. W konferencji wezmą udział członkowie Komisji Dyscyplinarnej, wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w konferencji.
 
Centrum EFEKTY objęło Konferencję patronatem medialnym.
  
Szczegółowe informacje na stronach www.adrem.amu.edu.pl i www.adrem-konferencja.blogspot.com.

Podobne wpisy