phoca thumb s ur logo

Nagroda dla pracownika Uniwersytetu Rolniczego

Za wieloletnie osiągnięcia w wynalazczości dr Wcisło otrzymał również ORDER WYNALAZCZOŚCI BRUSSELS EUREKA – Krzyż Kawalerski

BIO-HYDROGEN jest innowacyjnym urządzeniem do bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej z biopaliw i paliw. Jest to alternatywa dla tradycyjnego prądu z sieci. W najbliższych latach urządzenie będzie dostępne na rynku (realizowana jest już procedura patentowa). Na zakup urządzenia kupujący będą mogli otrzymać dotację z Unii Europejskiej.

Podobne wpisy