Nowi członkowie Rady NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki to organ odpowiedzialny przede wszystkim za kształt konkursów Narodowego Centrum Nauki, w których naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze na badania realizowane w polskich uczelniach, instytutach i innych jednostkach. Rada składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców, reprezentujących trzy obszary badań naukowych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki Ścisłe i Techniczne oraz Nauki o Życiu. Co dwa lata zmienia się połowa składu Rady. Wśród osób, które otrzymały nominację na członka Rady od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazła się także prof. dr hab. Małgorzata Kossowska – prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UJ. Kadencję członka Rady przedłużono m.in. prof. dr. hab. Zbigniewowi Błockiemu z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Rada NCN po raz pierwszy została powołana dwa lata temu, wtedy Sejm RP zdecydował o przekazaniu naukowcom uprawnień do decydowania o rozdziale dużej części budżetu państwa przeznaczonego na wspieranie nauki, tworząc Narodowe Centrum Nauki. Członkowie Rady przygotowali koncepcję systemu grantowego i doprowadzili do wprowadzenia go w życie.

NCN, które ma siedzibę w Krakowie, uroczyście rozpoczęło działalność w marcu 2011 r. Finansuje ono działalność naukową w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. W 2011 roku NCN przekazało polskim naukowcom 469 mln zł w drodze otwartych konkursów.

Podobne wpisy