edulogo

Konferencja eduMosty

ALK pakiet
Udział w konferencji wezmą dyrektorzy szkół średnich, których podopieczni byli najlepszymi kandydatami na studia. W 2016 roku eksperci z ALK zrealizowali projekt “Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, który został objęty patronatem Fundacji Rektorów Polskich. W ramach projektu szczegółowej analizie zostały poddane losy studentów Akademii Leona Koźmińskiego. Pod uwagę była brana ukończona szkoła średnia studenta.

Dzięki temu, w trakcie badań została zidentyfikowana grupa szkół, do której uczęszczali kandydaci o zainteresowaniach ekonomiczno-prawnych, co przełożyło się na rozpoczęcie studiów właśnie na warszawskiej uczelni. Celem konferencji jest nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami a uczelnią w zakresie efektywnego przepływu kandydatów na studia, dobrze dopasowanych do oferty edukacyjnej uczelni. Podczas konferencji pracownicy uczelni oraz zewnętrzni eksperci przekażą przedstawicielom szkół średnich uczestniczących w konferencji zindywidualizowane raporty, informujące o średnim potencjale edukacyjnym absolwentów danej placówki. Raporty zawierać będą również szczegółowe informacje na temat losów akademickich absolwentów szkół na wybranych kierunkach studiów w ALK. O tym, jak interpretować dane z raportów oraz jak wykorzystać je w codziennej pracy z uczniami, opowiedzą doświadczeni eksperci, a wśród nich Marek Legutko, były Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz tutaj. 

Podobne wpisy