phoca_thumb_s_uek_logo

„Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego”

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 listopada b.r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Będzie to już siódme spotkanie poświęcone problematyce etyki w życiu gospodarczym. Wybierając temat kolejnej konferencji, kierujemy się aktualnością problemu, którym jest obecny kryzys finansowy i gospodarczy, dotykający w coraz większym stopniu również polskie państwo, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Pragniemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

– Jakie są źródła dzisiejszego kryzysu?

– Czy brak przestrzegania zasad etycznych w przestrzeni gospodarczej przyczynił się, a jeśli tak, to w jakim stopniu do powstania obecnego kryzysu?

– W jaki sposób etycy biznesu mogą przyczynić się do przeciwdziałania powstawaniu kryzysów ekonomicznych?

– Jaką rolę może pełnić moralność w przezwyciężaniu kryzysów ekonomicznych?

– Które spośród teorii mogą być najbardziej przydatne w procesie przeciwdziałania oraz usuwania skutków kryzysu ekonomicznego?

– Jaka jest rola państwa w propagowaniu i wdrażaniu standardów etycznych w przestrzeni gospodarczej?

W załączniku prezentujemy sylwetki prelegentów oraz szczegółowy program konferencji.

Podobne wpisy