phoca_thumb_s_not_logo150x112

Przyznano nagrody NOT za osiągnięcia w dziedzinie techniki

Jak poinformowała Małgorzata Wanke-Jakubowska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego, nagrodę I stopnia otrzyma zespół w składzie: prof. Bożena Patkowska-Sokoła, dr Robert Bodkowski, dr Wiesława Walisiewicz-Niedbalska i dr Stanisław Tronina za opracowanie dodatku do pasz dla zwierząt gospodarskich, który przyczynia się do obniżenia ich otłuszczenia poprzez zredukowanie zawartości tłuszczu w tuszy oraz mięsie.
Istotą dodatku jest jego unikalny skład – mieszanina kwasów tłuszczowych, otrzymana w procesie izomeryzacji oleju roślinnego lub mieszanina olejów roślinnych, zawierająca bioaktywne sprzężone izomery kwasu linolowego oraz kwas linolowy i inne izomery tego kwasu. Dzięki temu dodatek nie tylko korzystnie wpływa na smak paszy, ale przede wszystkim zmniejsza otłuszczenie zwierząt. Zdaniem autorów, może być z powodzeniem stosowany we wszystkich gospodarstwach zajmujących się tuczem zarówno trzody chlewnej, jak i przeżuwaczy (bukaty, jagnięta, koźlęta).
Wynalazek ten już wcześniej otrzymał srebrny medal na 37. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w Genewie, w kwietniu 2009 roku.
Nagrodę II stopnia NOT otrzyma zespół, który tworzą: prof. Tadeusz Stefaniak, dr Paulina Jawor i prof. Iwona Kątnik-Prastowska, za stworzenie metody wykrywania haptoglobiny (jednego z białek fazy ostrej, którego ilość gwałtownie wzrasta w stanach zapalnych) u bydła.
Istotą wynalazku jest opracowanie testu pozwalającego na ocenę stanu bydła w dużych stadach bez konieczności korzystania z pomocy specjalistycznych laboratoriów. Dzięki rozwiązaniu naukowców z Wrocławia, określenie stanu zwierząt odbywa się szybko i tanio, co umożliwia wcześniejsze rozpoznanie i podjęcie czynności chroniących ich zdrowie.
Nagroda III stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej przypadła dr Tomaszowi Boruczkowskiemu, dr Hannie Boruczkowskiej, dr Ewie Tomaszewskaiej-Ciosk oraz dr Wiolletcie Drożdż za opracowanie metody otrzymywania nośnika do unieruchamiania mikroorganizmów. Nośnik ten, złożony ze skrobi ziemniaczanej, kukurydzianej i pszennej oraz tapioki nawilgoconej, jest całkowicie biodegradowalny i nieszkodliwy dla środowiska, a proces jego wytwarzania jest szybki, bardzo wydajny i tani.
Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym, np. w procesach oczyszczania ścieków i innych odpadów czy rekultywacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi.
FSNT zdecydowała także o przyznaniu jednego wyróżnienia. Otrzyma je dwuosobowy zespół, który tworzą: prof. Julian Paluch i dr hab. Krzysztof Pulikowski za opracowanie zmian w rozwiązaniach konstrukcyjnych w elementach stałych budowli piętrzących na rzekach.
***
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń naukowo-technicznych o ponad 170-letniej tradycji. Zrzesza około 120 tys. polskich inżynierów i techników.
Jej celem jest wspieranie innowacyjności polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, integrowanie stowarzyszeń członkowskich, obrona interesów tych stowarzyszeń, kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników oraz ochrony ich pozycji zawodowej.

Podobne wpisy