Program Team po raz kolejny funduje stypendium!

Do zespołów nagrodzonych naukowców dołączą studenci, którzy ukończyli trzeci rok studiów, doktoranci lub młodzi doktorzy – do czterech lat od uzyskania stopnia naukowego. Zespół musi liczyć najmniej sześciu młodych uczonych, wyłonionych w otwartym konkursie.

Badania powinny się znaleźć w jednej z trzech dziedzin: Bio, Info i Techno. Muszą dotyczyć biotechnologii i bioinżynierii, nowych wyrobów i technikami medycznymi, technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, nauk obliczeniowych, nowych materiałów i technologii, nanotechnologii, technologią i inżynierii chemicznej.  

Naukowcy, którzy są chętni, by wziąć udział w konkursie, powinni przesyłać zgłoszenia za pośrednictwem elektronicznego formularza. Kolejnym krokiem jest wydrukowanie wypełnionego wniosku on-line i złożenie pod nim wszystkich wymaganych podpisów

Podobne wpisy