Powstaje platforma hostingowa

Uczelnia Łazarskiego jest odpowiedzialna za opracowanie modelu długoterminowego finansowania zapewniającego trwałość systemu informacji naukowo-technicznej. Kierownikiem części zadania badawczego SYNAT, realizowanej przez Uczelnię Łazarskiego jest prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki.
Konsorcjanci Zadania Badawczego: Uniwersytet Warszawski – Lider Zadania Badawczego, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Gdańska, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Polska Akademia Nauk, Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński, Uczelnia Łazarskiego, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Wojskowa Akademia Techniczna.

Podobne wpisy