Polscy naukowcy w prestiżowym konkursie naukowym

Early Excellence in Science Award to globalny konkurs wspierający młodych naukowców z trzech dziedzin: biologii, chemii i inżynierii materiałowej. Laureat każdej z nich otrzymuje stypendium w wysokości 10 000 euro. Po raz pierwszy udział w programie biorą Polacy. Wyniki poznamy w październiku br.

Konkurs organizuje od 2009 roku fundacja powołana przez firmę Bayer – Bayer Science & Educational Foundation. Jej celem jest nagradzanie przełomowych odkryć naukowych, promowanie uzdolnionych naukowców i wspieranie ważnych projektów badawczych.

„Bayer – jako firma innowacyjna – wspiera inicjatywy promujące projekty naukowe na całym świecie. Zgodnie z mottem naszej firmy – „Bayer: Science For A Better Life” – przeznaczamy rocznie prawie 3 mld Euro na projekty badawcze w trzech obszarach, w których działa Bayer: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin oraz wysokospecjalistycznych tworzyw. Cieszymy się, ze możemy współpracować z wybitnymi naukowcami także w Polsce i promować polskie dokonania za granicą. Liczymy na to, że polskie projekty badawcze zostaną zauważone przez jurorów, a być może sięgną po najwyższe trofea – mówi dr Dirk Ehle, Prezes zarządu Bayer Sp. z o.o.

W Komisji Nominującej kandydatów z Polski zasiadają wybitni uczeni: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz, Kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Polscy naukowcy przyjęli tym samym zaproszenie do grona blisko 200 uczonych świata, nominujących kandydatów. Na podstawie tych rekomendacji wyboru trzech zwycięzców dokonają naukowcy tworzący Zarząd Bayer Science & Educational Foundation.

Kryteriami wyboru będzie oryginalność i najwyższa jakość badań, a także ich znaczenie dla rozwoju danej dziedziny. Publikacje, patenty oraz dotychczasowe nagrody naukowe nominowanych będą dodatkowymi atutami. Program adresowany jest do młodych adeptów nauki, dlatego idealny kandydat to osoba, która uzyskała tytuł doktora maksymalnie pięć lat temu.

Ubiegłorocznymi zwycięzcami programu zostali: w dziedzinie chemii – dr Tobias Ritter z Uniwersytetu Harvarda, w dziedzinie inżynierii materiałowej – dr Jürgen Groll z uniwersytetu RWTH w Aachen, zaś w dziedzinie biologii – dr Noriyuki Nishimura z Uniwersytetu Kalifornii.

Informacje o ubiegłorocznych laureatach:

Dr Tobias Ritter (34 lata) z Wydziału Chemii i Biologii Chemicznej Uniwersytetu Harvarda otrzymał nagrodę w kategorii „Chemia” w uznaniu szczegółowych mechanistycznych badań reakcji fluorkowania. Opracowana przez niego nowa metoda niezmiernie selektywnego umieszczania fluoru w układach substancji aromatycznych z zastosowaniem łagodnych i prostych środków jest zdecydowanym postępem w badaniach nad aktywnymi składnikami. Fluor jest niezmiernie ważny w przypadku wielu aktywnych składników stosowanych w medycynie i ochronie upraw.

Dr Jürgen Groll (33 lata) z instytutu DWI na uniwersytecie RWTH w Aachen otrzymał nagrodę w kategorii „Inżynieria materiałowa”. Opracował nowe rodzaje hydrożeli, opartych na polimerach biokompatybilnych. Powinny one ułatwić transport leku do właściwej tkanki i kontrolowane uwalnianie go, co pozwoli zmniejszyć dawki leków i ograniczyć występowanie efektów ubocznych kuracji. Doktor pracuje również nad powłokami biomimetycznymi i trójwymiarowymi rusztowaniami, które mają zapewnić lepsze przyjmowanie wszczepów przez organizm i ostatecznie pełną regenerację tkanki.

Dr Noriyuki Nishimura (34 lata) z Uniwersytetu Kalifornii w San Diego otrzymał nagrodę w kategorii “Biologia” za badania nad współoznaczaniem i charakterystykami pewnych receptorów hormonów stresu u roślin. Receptory te sprawiają, że rośliny są w stanie lepiej przetrwać warunki narażające je na stres, np. suszę. Wyniki badań mogą doprowadzić do wynalezienia nowych sposobów ochrony upraw i zapewnienia dostatecznej ilości pożywienia dla coraz liczniejszej ludzkości.

Podobne wpisy