Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Trwa rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Informatyka w WSIiZ

7 stycznia 2014 r. Dział Rekrutacji WSIiZ rozpoczął przyjmowanie podań na studia II stopnia na kierunku Informatyka, które ruszą 31 marca. W ofercie znajduje się pięć specjalności. Rekrutacja zakończy się 25 marca.

Studia stacjonarne na kierunku informatyka w WSIiZ realizowane są w ramach projektu „Informatyka – kompetencje dla rozwoju”. Uczelnia wygrała konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i prowadzi studia zamawiane jako jedna z nielicznych, niepublicznych szkół wyższych w kraju.

Do końca trwania projektu połowa studentów stacjonarnych otrzyma stypendium na pokrycie kosztów czesnego. O przyznaniu stypendium będzie decydowała średnia ocen.

Liczba miejsc na studiach stacjonarnych jest ograniczona do 40, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność złożenia dokumentów.

Równolegle prowadzona jest także rekrutacja na studia prowadzone w trybie niestacjonarnym.

Spotkanie organizacyjne dla studentów stacjonarnych zaplanowana na dzień 28 marca 2014 r., a pierwsze zajęcia mają odbyć się 31 marca 2014 roku. Prowadzone one będą w godzinach popołudniowych. Studenci niestacjonarni rozpoczną natomiast swój rok akademicki 5 kwietnia 2014 roku.

perspektywiczne kierunki studiów

Nie zwlekaj i złóż podanie już teraz!

Podania na studia można składać od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00 w Dziale Rekrutacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, pokój RA8 (parter). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. Tel: 17 866 11 88 lub 17 866 11 99, a także wysyłając e-mail: rekrutacja@wsiz.rzeszow.pl

Podobne wpisy