phoca thumb s novum uj

Dr Dagmara Sokołowska w konkursie Popularyzator Nauki

„Świetlik” ma rozbudzić zainteresowania uczniów szkół podstawowych naukami przyrodniczymi. Konkurs wykorzystuje ich potencjał intelektualny i promuje tych, którzy wiedzę przyrodniczą zdobywają z różnych źródeł. Celem pomysłodawców jest rozwinięcie zdolności przyrodniczych i badawczych uczniów, ich zmysłu obserwacyjnego, analitycznego myślenia i zdolności dedukcyjnych. Dotychczas odbyło się pięć edycji tego konkursu, a liczba jego uczestników rośnie. I edycja w 2008 r. zgromadziła ponad 4,5 tys. uczniów z blisko 250 szkół z całej Polski, a w V edycji wzięło udział ponad 28 tysięcy dzieci. W sumie w konkursie próbowało swoich sił ponad 61 tys. dzieci z całej Polski. Jak podkreśla rekomendująca tę kandydaturę Rada Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Świetlik” niezwykle zaktywizował rodziców dzieci.

Od inauguracji zajęć Uniwersytetu Dzieci w Polsce w maju 2007 r. dr Sokołowska współprowadzi warsztaty z fizyki dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Od roku szkolnego 2010/2011 uczestniczy w kolejnym projekcie Uniwersytetu Dzieci – Planeta Szkoła wskazując nauczycielom szkół podstawowych nowoczesne metody nauczania przyrody. Jest pomysłodawczynią i animatorką odbywającej się od 2007 r. dwa razy w roku Akademii Fizyki – sesji dla 300-350 uczniów z województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego, szczególnie zainteresowanych fizyką. Na terenie Instytutu Fizyki UJ dr Dagmara Sokołowska od 2005 r. prowadzi na Otwarte Warsztaty z Fizyki dla gimnazjalistów i licealistów.

Dr Sokołowska pracuje również w redakcji „Fotonu” i „Neutrino” – popularnych kwartalników popularyzujących naukę, wydawanych przez Instytut Fizyki UJ. Jest również autorką lub współautorką kilkunastu zamieszczonych w nich tekstów (http://www.if.uj.edu.pl/Foton/). Regularnie uczestniczy we wszelkich akcjach popularyzujących nauki przyrodnicze organizowanych na terenie Małopolski. Przygotowała i prowadziła autorskie warsztaty z fizyki oparte o doświadczenia z wykorzystaniem przedmiotów i materiałów codziennego użytku na potrzeby długofalowego programu FENIKS. Program ten, realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ma na celu popularyzację i odbudowę zainteresowania młodzieży fizyką, wspomaganie szkół w rozwijaniu podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. FENIKS objął ponad 6 tys. uczestników z województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dr Dagmara Sokołowska przygotowała dla uczestników warsztatów skrypt pt. „Fizyka w domu”.

Podobne wpisy