PIRB logo krotkie

Konferencja Uczelnia na miarę potrzeb

Jak reklamować uczelnie? Jak rekrutować studentów z zagranicy? Które formy komunikacji z kandydatem w rekrutacji międzynarodowej są najbardziej skuteczne? W trakcie seminarium uczestnicy będą mogli poznać odpowiedzi specjalistów na te i inne pytania związane z działaniami promocyjnymi na rzecz uczelni oraz szkół wyższych. W seminarium Uczelnia na miarę potrzeb udział wezmą specjaliści oraz osoby z wieloletnim doświadczenie w zakresie marketingu i promocji, m. in.:

  • Katarzyna Świerk – Kierownik, Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Gdański,
  • dr hab. Marek Kowalski – kierownik projektu Otwartego Systemu Antplagiatowego, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,
  • Kamil Bolek – Dyrektor Marketingu LifeTube,
  • mgr Mariusz Czerniak – Kierownik, Pracownia komputeryzacji toku nauczania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Anna Jędrzejczak – Kierownik ds. kluczowych klientów, Plagiat.pl,
  • Piotr Gajewski – Dealer Manager, Sony Professional Solutions Europe,
  • Anna Rolczak – dyrektor centrum promocji, Uniwersytet Łódzki,
  • dr Dariusz Woźniak – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University. 

Adresatami seminarium są rektorzy, kanclerze oraz dziekani. Do udziału w konferencji zaproszeni są również pracownicy działów technicznych, administracyjnych, bezpieczeństwo, kadrowych, obsługi studentów, a także informatycznych działających na uczelniach. Konferencja odbędzie się w Centrum Bankowo-Finansowym “Nowy Świat”.

Więcej informacji na temat konferencji oraz pełen program wydarzenia znajdziesz tutaj.

Podobne wpisy