phoca_thumb_s_techno

Uczelnie techniczne i EDF kontynuują współpracę

W spotkaniu podsumowującym dotychczasową współpracę, które miało miejsce 1 grudnia br., wzięli udział przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ze strony Grupy EDF w spotkaniu uczestniczyli: Prezes EDF Polska Phillippe Castanet oraz Prezesi Elektrociepłowni Kraków, Elektrociepłowni Wybrzeże, Elektrowni Rybnik, Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. i Elektrociepłowni Zielona Góra.
Ze strony Politechniki, która jest liderem Konsorcjum Polskich Uczelni Technicznych, uczestniczyli prorektor ds. badań naukowych i współpracy z gospodarką, prof. Eugeniusz Rusiński oraz dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, prof. Maciej Chorowski.
Podpisana przed 5 laty umowa miała na celu nawiązanie bliskiej współpracy w zakresie prac badawczych i wdrożeniowych w branży energetycznej. Po pięciu latach, w trakcie których zrealizowano projekty o wartości 1 mln euro, podjęta została decyzja o przedłużeniu umowy. Współpraca pomiędzy EDF Polska i uczelniami pozwoliła stwierdzić, że formuła konsorcjum to bardzo dobre narzędzie i sposób zawierania umów pomiędzy państwowymi uczelniami a biznesem. W trakcie spotkania przedstawiono stan dotychczasowej współpracy.

Podobne wpisy