Grupa Uczelni Vistula i Polish Open University nawiązują współpracę strategiczną

Grupa Uczelni Vistula i Polish Open University nawiązują współpracę strategiczną

W wyniku nawiązanej współpracy Grupa Uczelni Vistula poszerza swoją ofertę edukacyjną o studia II stopnia na kierunku zarządzanie oraz studia Executive MBA. Istotnym elementem współpracy jest również system e-learning stosowany w POU.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie będą oferowane w języku polskim i angielskim na takich specjalnościach jak: zarządzanie finansami w środowisku międzynarodowym, zarządzanie marketingiem w środowisku międzynarodowym, zarządzanie zasobami ludzkimi w środowisku międzynarodowym, zarządzanie biznesem międzynarodowym, e-biznes.

Studia Executive MBA realizowane przez Wyższą Szkołę Zarządzania / Polish Open University to dwuletni, unikalny program dostosowany do potrzeb współczesnych menedżerów. Executive MBA POU to również pierwszy program w Polsce, który uzyskał akredytację Association of MBAs, prestiżowej instytucji zrzeszającej najlepsze uczelnie biznesowe na świecie. Akredytacja AMBA to nie tylko gwarancja najwyższej jakości kształcenia, ale także możliwość budowania sieci kontaktów biznesowych wśród absolwentów najlepszych programów MBA na świecie.

– Dzięki współpracy Grupy Uczelni Vistula i Polish Open University studenci uzyskają szerszy dostęp do wiedzy i doświadczenia kadry naukowo-dydaktycznej pracującej w tych szkołach wyższych. Wielu z pracowników prowadzących zajęcia to doświadczeni praktycy, kierujący bankami i innymi instytucjami finansowymi, firmami produkcyjnymi i usługowymi. Uzyskana w trakcie studiów wiedza będzie uzupełniona przez umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie ćwiczeń zawodowych, seminariów i konwersatoriów prowadzonych przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania zarówno korporacjami, jak i małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Absolwenci będą także przygotowani do zakładania własnych firm i kierowania projektami biznesowymi – podkreśla dr Marek Kulczycki, prorektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Istniejące przedsiębiorstwa i spółki produkcyjno-handlowe zyskują w nowej jednostce partnera do współpracy naukowej i badawczej, posiadającego doświadczonych ekspertów w dziedzinach m.in. analiz rynkowych, efektywnego zarządzania kosztami i projektami oraz rachunkowości zarządczej – zauważa dr Kulczycki.

Podobne wpisy