polrzeszow

Porozumienie trzech uczelni w sprawie powołania konsorcjum COP

Współpraca została nawiązania jeszcze w lipcu, kiedy rektorzy uczelni podpisali list intencyjny. 1 września o 12:00 w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej rektorzy PR im. Ignacego Łukasiewicza, prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, PŚk, prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński oraz UTH w Radomiu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik podpisali umowę o współpracy, a jej wynikiem jest powstanie Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność. Inicjatorem utworzenia i koordynatorem konsorcjum jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Tworzenie elementów stosowanych bezpośrednio w uzbrojeniu i badania związane z techniką wojskową to tylko część współpracy, jaką zakłada umowa. Międzyuczelniany zespół będzie wspólnie starać się o dofinansowanie prowadzonych prac ze źródeł zewnętrznych. Zdaniem rektora Politechniki Rzeszowskiej Tadeusza Markowskiego jedna uczelnia nie jest w stanie realizować dużych projektów, których oczekuje przemysł zbrojeniowy. Dotychczas każda z uczelni miała podpisane z Polską Grupą Zbrojeniową osobne, własne porozumienie.  
konsorcjumKonsorcjum zostało powołane do podjęcia współpracy w zakresie realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu dla wojska. W tym celu zostaną stworzone wspólne zespoły badawcze, co będzie sprzyjało wymianie doświadczeń, wiedzy czy potencjału naukowego.

Polski przemysł stać na konstruowanie i tworzenie oryginalnej i nowoczesnej broni w kraju – mówią jednym głosem rektorzy uczelni. To istotne, abyśmy nie byli uzależnieni od dostawców zewnętrznych i nie poprzestawali wyłącznie na odtwarzaniu zagranicznych technologii i produktów – podkreśla rektor PŚ prof. Wiesław Trąmpczyński. Pomóc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań mają konstruktorzy z polskich uczelni.

Jeśli połączymy nasze potencjały, to mamy wszystkie kierunki rozwoju, które interesują PGZ – podkreśla rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, prof. Zbigniew Łukasik.

Podobne wpisy