laureaci konkursu fnp

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała nagrody

Każdy z uczestników miał pięć minut na zaprezentowanie w zrozumiały i przystępny sposób swojego interdyscyplinarnego projektu naukowego. Ich występy oceniło jury i publiczność zgromadzona w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Najwięcej głosów publiczności zebrał dr Paweł Rutkowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała konkurs po raz pierwszy. Zgłosiło się do niego 65 młodych uczonych. Laureatów wyłoniono z grupy 19 uczonych, którzy wcześniej przeszli kilkuetapową, staranną selekcję, w trakcie której oceniana była wartość naukowa zgłoszonych przez nich projektów. Swoje umiejętności popularyzatorskie szlifowali podczas szkoleń prowadzonych przez specjalistów z dziedziny autoprezentacji i sztuki wystąpień publicznych.

Konkurs zorganizowano w ramach projektu Skills, którego celem jest doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności dotyczących komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych. O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które (obecnie lub w przeszłości) otrzymały wsparcie FNP w formie subwencji bądź stypendium – reprezentujące wszystkie dziedziny nauki.

Film o Marcinie Krzykawskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępny jest pod adresem: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XP0UA39DTug

Podobne wpisy