phoca_thumb_s_lazarski

Profesor Wing Thye Woo na Uczelni Łazarskiego

Prof. Woo jest jednym z czołowych światowych ekonomistów, których badania koncentrują się na gospodarce Azji Wschodniej. Jego obszar zainteresowań to przede wszystkim finanse międzynarodowe, porównawcze badania wzrostu ekonomicznego, restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw czy management finansowy.

Prof. Woo przewodził bądź współprzewodził wielu międzynarodowym projektom badawczym. We współpracy m.in. z Leszkiem Balcerowiczem przewodniczył projektowi „Economies in Transition: Comparing Asia and Europe” na temat transformacji gospodarki centralnie planowanej. Przewodził projektem prezentowanym na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, „Asia Competitiveness Report 1999”, analizującym azjatycki kryzys finansowy Woo jest współzałożycielem Asian Economic Panel – forum 50 czołowych azjatyckich ekonomistów. Doradzał licznym rządom: Ministerstwu Finansów Chin, Ministerstwu Skarbu USA, Premierowi Malezji.

Dorobek naukowy prof. Woo obejmuje niemal dwieście ważnych publikacji książkowych oraz prasowych, w specjalistycznych magazynach ekonomicznych oraz w czołowych tytułach prasy azjatyckiej. Najnowsze z nich to artykuł „China in the Current Global Economic Crisis” opublikowany książce w „China’s Role in the Origins of and Response to the Global Recession” czy „Transition Strategies: the Second Round of Debate” w książce „Achieving High Growth: Experience of Transition Economies in East Asia” Prace prof. Wing Thye Woo są tłumaczone również na język polski. Do najpopularniejszych publikacji należą m.in.: „Wyzwania dla wzrostu gospodarczego Chin” czy „Konsekwencje Przystąpienia Chin Do WTO Dla Krajów Sąsiednich”.

Wykład prof. Woo na Uczelni Łazarskiego odbędzie się w dniu 20 listopada o godz. 10:10, na Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43) w sali 130 i stanowić będzie część programu jego wizyty w Polsce, którą profesor odbywa na zaproszenie fundacji CASE.

Podobne wpisy