Aerial view of logistic center

Eurologistyka

W trakcie studiów:

Student Eurologistyki, oprócz zdobycia wiedzy ogólnej, obejmującej takie przedmioty jak: zarządzanie logistyką i projektami logistycznymi, międzynarodowe standardy informacyjne, ma również możliwość wyboru konkretnej specjalności; uczelnie oferują szeroki wybór specjalności, między innymi: europejska sieć logistyczna, gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja, rachunek kosztów działań logistycznych, koncepcje zarządzania zapasami w łańcuchach dostaw, organizacja systemów magazynowych i wiele innych.

Gdzie studiować eurologistykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek eurologistyka?

Po studiach:

Absolwent Eurologistyki dysponuje wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi do podjęcia pracy jako logik w:

  • sieciach handlowych o charakterze międzynarodowym,
  • przedsiębiorstwach transportu międzynarodowego,
  • firmach konsultingowych,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych posiadających zakłady w różnych krajach Unii Europejskiej,
  • krajowych oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw.

Podobne wpisy