phoca thumb s pwr logo

Doktorat HC dla Jose Manuela Barroso

Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, prosimy o akredytowanie się – formularze przesyłamy w załączniku, dostępne są również pod adresem: www.pwr.wroc.pl w zakładce media. Należy je odesłać na adres: rzecznik.prasowy@pwr.wroc.pl do godz. 21.00 we wtorek, 29 listopada.

Akredytacje będą do odebrania w środę 30 listopada między godz. 16.00 a 18.00 oraz w czwartek w godz. 8.00 – 10.00.

Informujemy jednocześnie, że dziennikarze wpuszczani będą do budynku wejściem głównym do godz. 12.00. Dla ekip telewizyjnych i radiowych przygotowany zostanie spliter do zgrywania dźwięku na 2. piętrze (przy wejściu na balkon auli). Kamery można będzie ustawić na balkonie oraz na dwóch „zwyżkach” w auli.

Podobne wpisy