pg-logo

ICT YOUNG – konferencja dla studentów i doktorantów na Politechnice Gdańskiej

ICT to akronim zwrotu Information and Communication Technologies, przetłumaczonego na język polski jako teleinformatyka, która jest uważana za jedną z ważniejszych gałęzi działu IT. Słowo Young charakteryzuje adresatów konferencji, którymi są młodzi ludzie. Spotkanie dedykowane jest konkretnie studentom i doktorantom elektroniki, telekomunikacji, informatyki, inżynierii biomedycznej oraz automatyki i robotyki.
Dlaczego ICT? – Sektor ICT jest niezwykle istotny z punktu widzenia innowacyjności i rozwoju gospodarki narodowej, wpływa na wiele innych pokrewnych obszarów i integruje je ze sobą, np. telefonię i Internet, przyczyniając się do ich wzrostu. A w dłuższej perspektywie przyciąga inwestorów i generuje nowe miejsca pracy.

Przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje w coraz większym stopniu opierają swoją działalność na zaawansowanych technologiach, które decydują o ich konkurencyjności i efektywności działania, zarówno na międzynarodowych, krajowych, jak nawet lokalnych rynkach
– komentuje Piotr Obolewicz, absolwent Wydziału ETI PG.
Konferencja ICT Young odbywa się w dniach 28-29 maja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajduje się http://www.ictyoung.pl/index.html

Podobne wpisy