phoca_thumb_s_szczepionka

Akcja Honorowego Krwiodawstwa na Uniwersytecie Rolniczym

Akcja organizowana jest we współpracy Akademickiego Koła PCK oraz Klubu Honorowych Dawców Krwi z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Krakowie. Koło PCK działa na Uczelni od 2007 r., liczy obecnie około 15 członków. Organizacja przeprowadza regularne spotkania, na których opracowują plany podobnych do wspomnianej akcji, prowadzą szkolenia, dyskusje, symulacje, jako że w jej skład wchodzi także sekcja Pierwszej Pomocy. Podobne akcje mają miejsce około 4 razy  
w roku.
Koło PCK wspiera w tego typu akcjach m.in. Centrum Krwiodawstwa oraz Szpital Wojskowy w Krakowie.
Uczestnicy akcji decydujący się na oddanie krwi otrzymują gadżety i słodycze. Te z nich, które nie zostaną wykorzystane, bądź dobrowolnie oddane trafiają do jednego z krakowskich Domów Dziecka bądź wybranej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Nad świadomością ludzi, co do ważności i bezpieczeństwa tego typu akcji ciągle trzeba pracować, średnio pojawia się około 100 osób gotowych oddać krew.

Podobne wpisy