prof.m.paradowska_s

Zmarła prof. Mara Paradowska

Była historykiem, etnologiem i etnografem, absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierując poznańskim oddziałem Instytutu Archeologii i Etnografii Polskiej Akademii Nauk zajmowała się m. in. problemem asymilacji Niemców w Polsce. W 2004 roku została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Prof. Maria Paradowska stała się krzewicielką tożsamości Bambrów, niemieckich imigrantów, którzy w XVIII wieku osiedli w podpoznańskich wsiach (dziś dzielnicach miasta).- Jesteśmy dumni z Bambrów. Odbudowali miasto, wtopili się w poznańskość, współpracowali z mieszkańcami. To cud polonizacyjny. Takiej sytuacji nie było nigdzie w Europie – mówiła prof. Paradowska, gdy Towarzystwo otrzymało Europejską Nagrodę Obywatelską. Dzięki jej pasji i pracy w 1993 roku powstało Towarzystwo, a później również Muzeum Bambrów Poznańskich.
Była nie tylko wybitnym naukowcem, ale jak mówi jej współpracownik Juliusz Kubel, również „wielkim przyjacielem, człowiekiem wielkiego serca i żarliwej wiary. Jej śmierć to ogromna strata dla Bambrów i miasta”.

 

Podobne wpisy