phoca_thumb_s_swpslogo

Wygraj indeks SWPS i zostań psychologiem!

W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas maturalnych zdający maturę w 2010 r.
Zdobywcy indeksów SWPS zostaną zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego oraz z czesnego na I rok studiów na kierunku psychologia w roku akademickim 2010/2011. SWPS w Warszawie oferuje 7 specjalności psychologicznych: psychologię społeczną, kliniczną, kliniczną dziecka, społeczną psychologię Internetu i komunikacji, neurokognitywistykę, psychologię biznesu oraz psychologię sportu. Wydział Zamiejscowy SWPS w Sopocie oferuje 3 specjalności: psychologię kliniczną i zdrowia, psychologię wspomagania rozwoju oraz organizacji i zarządzania. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu – 3 specjalności: psychologię kliniczną, zarządzania i marketingu oraz rehabilitacji.
Warunkiem otrzymania indeksu jest zdanie egzaminu maturalnego w roku 2010 r.
Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap polega na samodzielnym napisaniu pracy na jeden z tematów przygotowanych przez SWPS (lista tematów poniżej). Praca musi być napisana na komputerze i nie może przekraczać 5 stron standardowych (rozmiar czcionki: 12 punktów, interlinia: 1,5 wiersza). Pracę należy przysłać na adres: „Charaktery”, ul. Warszawska 6, 25-512 Kielce, w terminie do 31 stycznia 2010 r. Tematy są przyporządkowane do poszczególnych lokalizacji SWPS – kandydat, który chciałby studiować we Wrocławiu musi napisać prace na temat wskazany przez wrocławski Wydział Zamiejscowy SWPS. Autorzy najlepszych prac wybranych przechodzą do drugiego etapu konkursu, czyli części pisemnej w formie testu wiedzy psychologicznej.
Terminarz konkursu:
31 stycznia 2010 – ostateczny termin nadesłania prac
22 lutego 2010 – ogłoszenie listy autorów prac konkursu „Graj o Indeks”, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu (www.charaktery.eu)
27 marca 2010 – finał Turnieju w Warszawie
31 maja 2010 – uroczysta gala i wręczenie nagród w Warszawie.
Lista tematów:
SWPS w Warszawie
– Człowiek w świecie nowych technologii
– Zaufanie i podejrzliwość w relacjach międzyludzkich
– Konflikt jako czynnik sprzyjający lub hamujący rozwój
SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie
– Na przykładzie wybranego wydarzenia, które przedstawiały media, omów, jakie znaczenie dla jednostki oraz społeczeństwa może mieć strata idola
– Talent – mieć czy podziwiać? Rola twórczości w życiu współczesnego człowieka
– „Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni”. Uczyń słowa Erica  –  –  – Emmanuela Schmitta mottem rozważań nad tym, czym jest korzystanie z życia
SWPS Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
– Serce i rozum – kiedy emocje przeszkadzają, a kiedy pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji?
– Jak można zachęcić młodych ludzi do aktywności politycznej i czy warto ich zachęcać?
– Dlaczego ludzie udają, że są lepsi niż rzeczywiście są?
Wszystkie informacje: http://charaktery.eu/turniej/.

Podobne wpisy