rybinski_k

Prof. Krzysztof Rybiński Rektorem WSEI

Objęcie stanowiska rektora WSEI przez byłego Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Krzysztofa Rybińskiego, rozpoczęło szereg planowanych zmian w strategii rozwoju uczelni.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania pracodawców, władze WSEI postanowiły położyć duży nacisk na kooperację z biznesem, czego efektem jest uruchomienie programu „CO-OP Education”. Zakłada on ścisłą współpracę uczelni z dużymi i renomowanymi firmami, m.in.: Microsoft, IBM, Oracle, Aster, Ciech, dzięki której studenci zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe, w poszukiwanych na rynku pracy kompetencjach zawodowych oraz certyfikaty branżowe i specjalistyczne. Program „CO-OP Education” spotkał się z uznaniem środowiska biznesowego. Uczelnia, jako autor projektu, została nagrodzona Medalem Europejskim Business Centre Club.

W Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej wiedzę zdobywają studenci z ponad 20 krajów, z 4 kontynentów. Wykłady na większości kierunków prowadzone są również w języku angielskim. Z roku na rok przybywa międzynarodowych firm oraz instytucji unijnych, tym samym rośnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy poza praktycznymi umiejętnościami w zakresie wybranych specjalności, potrafią także płynnie władać językami obcymi. Dodatkowo z roku na rok maleje liczba polskich studentów.

„Grozi nam demograficzne tsunami. Liczba urodzeń w 2003 roku spadła do najniższego poziomu w całym okresie powojennym. Według prognoz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, liczba studentów w Polsce w 2025 roku spadnie o ponad 40%. Szkoły, które chcą przetrwać, będą musiały otworzyć się na zagranicznych studentów.” – przekonuje rektor WSEI, prof. dr hab. Krzysztof Rybiński.

Szkoła zdecydowała się skierować swoją ofertę edukacyjną również do nowych grup wiekowych. „Szeroki program studiów podyplomowych oraz bogata oferta studiów zaocznych powinna spełnić oczekiwania wszystkich tych, którzy bez względu na wiek oraz status zawodowy, chcą kontynuować swoją naukę.” – dodaje rektor WSEI, prof. dr hab. Krzysztof Rybiński.

Według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Obecny system szkolnictwa wyższego w Polsce ma wiele wad, które czynią go niewystarczająco konkurencyjnym na europejskim rynku edukacyjnym. Biorąc pod uwagę zbliżający się głęboki niż demograficzny oraz reformy, które przeprowadzane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej, Polska zacznie tracić najwybitniejszych maturzystów, którzy wyjeżdżać będą na studia do innych krajów Unii, a uczelnie polskie staną w obliczu żywiołowej likwidacji.”

W celu podniesienia jakości kształcenia szkoła otrzymała grant unijny z MNiSW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyznana kwota w wysokości 3,75 mln złotych zostanie przeznaczona m.in. na rozwijanie działalności studenckiego biura karier oraz budowanie współpracy z pracodawcami.

„Chcemy zapewnić naszym studentom najlepsze standardy nauczania, dlatego wzorem zachodnich uczelni planujemy zorganizowanie otwartego konkursu na stanowisko Dziekana Wydziału Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego. O szczegółach tego przedsięwzięcia będziemy informować Państwa na bieżąco” – mówi rektor WSEI, prof. dr hab. Krzysztof Rybiński.

Podobne wpisy