phoca_thumb_s_lazarski_logo

WSHiP Łazarskiego uruchamia nowy kierunek na Wydziale Prawa

Absolwenci Administracji Publicznej na WSHiP Łazarskiego poznają uregulowania prawne dotyczące działalności w obszarze polskiej administracji publicznej, zagadnienia systemu prawnego Unii Europejskiej, organizacji i zasad funkcjonowania banków, sądownictwa, prawa gospodarczego, prawa pracy z uwzględnieniem statusu pracowników administracji samorządowej, rządowej i służby cywilnej.
Studia kładą duży nacisk na zagadnienia dotyczące gospodarowania podmiotami publicznymi, zarządzania kadrami i politykę rozwoju regionalnego. Program obejmuje ponadto kwestie finansów publicznych i samorządu terytorialnego, a także problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w UE.
W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce udało się zbudować przejrzysty i jednolity system władz publicznych, nadając im zgodnie ze standardami współczesnej europejskiej administracji samorządowy charakter. Zapotrzebowania na najwyższej klasy specjalistów w obszarze ekonomii, prawa, zarządzania i finansów, którzy będą wsparciem dla osób demokratycznie wybranych musi zostać nasycone. Między innymi dlatego powołaliśmy do życie ten kierunek – tłumaczy Sędzia Jerzy Stępień, zarządca kierunku, prodziekan Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku, każdy pracownik samorządowy na stanowisku kierowniczym albo specjalistycznym musi posiadać wykształcenie wyższe. Kierunek Administracja Publiczna w WSHiP Łazarskiego zapewnia je na poziomie licencjackim, magisterskim i podyplomowym na studiach dziennych i zaocznych.

Podobne wpisy