phoca thumb s ur logo

Uniwersytet Rolniczy powołał Konwent

Senat Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podjął 26 października 2012 roku uchwałę o powołaniu Konwentu na kadencję 2012-2016. Do prac w jego składzie zostali zaproszeni przedstawiciele władz czterech województw, przedsiębiorców i rynków finansowych.

Konwent jest opiniodawczym kolegialnym organem Uczelni powoływanym przez Senat na wniosek Rektora. Działanie Konwentu umożliwia znowelizowana Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Zgodnie z zapisami regulaminu, w skład Konwentu mogą wchodzić przedstawiciele: organów państwowych, organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych, organizacji pracodawców oraz organizacji samorządu gospodarczego, przedsiębiorców i instytucji finansowych. Członkami Konwentu są także Rektor obecnej kadencji oraz Rektor poprzedniej kadencji.

Celem powołania i działalności konwentu jest wzmocnienie współpracy i wymiana informacji między wiodącymi ośrodkami naukowymi, a kluczowymi sektorami gospodarki.

Konwent Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na kadencję 2012-2016 tworzą:

1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego
2. Bogusław Berka- Prezes Zarządu, Dyrektor rolniczej spółki prawa handlowego w Raciborzu
3. Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
4. Ryszard Czaicki – Prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej
5. Dariusz Czech – Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu spółki Tymbark S.A.
6. Stanisław Dąbrowa – I Wicewojewoda Śląski
7. Krzysztof Grzegorek – założyciel i Prezes EXPOL Sp. z o.o.
8. Adam Jaurbas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
9. Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
10. Zbigniew Leszek Klimowicz – założyciel i Prezes Grupy Producentów Owoców i Warzyw KLIMOWICZ Sp. z o.o.
11. Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
12. Zdzisław Kulpa – Dyrektor Zakładów Drobiarskich CEDROB S.A. w Niepołomicach
13. Jerzy Marciniak – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Azoty Tarnów S.A.
14. Krzysztof Maurer – Założyciel firmy P.P.U.H. Tłocznia Maurer
15.Krzysztof Piotr Mościcki – Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
16. Dorota Niedziela – Poseł na Sejm RP
17. Marcin Polak – Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. ekonomicznych
18. Paweł Ptasznik – Dyrektor Zarządzający Makroregionem Południowym Bankowości Korporacyjnej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Banku Przemysłowo- Handlowym w Krakowie
19. Antoni Rączka – Dyrektor firmy Konspol
20. Mariusz Sikora – Prezes Zarządu w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o. o.
21. Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
22. Jan Waga – Przewodniczący Rady Nadzorczej AKJ Capital S.A.
23. Janusz Związek – Główny Lekarz Weterynarii
24. Janusz Żmija – Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie UR w Krakowie – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w latach 2005 – 2012

Podobne wpisy