phoca_thumb_s_logo_up

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 
W Uniwersytecie Pedagogicznym kształci się teraz ponad 18 000 studentów na 5 wydziałach, 23 kierunkach i kilkudziesięciu specjalnościach. Wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową tworzy ok. 800 nauczycieli akademickich, w tym ok. 190 samodzielnych pracowników naukowych. Studenci mogą korzystać z dobrze wyposażonych domów studenckich, z których jeden – „Za Kolumnami” – jest najnowocześniejszym i najbardziej luksusowym tego typu obiektem w Krakowie. Do ich dyspozycji oddana jest także nowoczesna baza sportowa, w tym kryta pływalnia o wymiarach 25×12,5 m.
 
{flv}UniwersytetPedagogiczny1{/flv}
 
Uniwersytet na podstawie podpisanych umów współpracuje na polu naukowym i dydaktycznym z kilkudziesięcioma partnerami zagranicznymi. Studenci w coraz większym stopniu korzystają z wymiany międzynarodowej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus. Dzięki współpracy międzynarodowej pracownicy mogą uczestniczyć w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych, korzystać ze staży naukowych i konsultacji, a studenci poznawać nowe kraje, doskonalić umiejętności językowe, brać udział w zajęciach dydaktycznych i pracować w najlepszych zagranicznych laboratoriach.
 
Rangę Uczelni wzmacnia również własne Wydawnictwo Naukowe, wydające rocznie ok. 90 publikacji oraz Biblioteka Główna, która wraz z powiązaną z nią siecią bibliotek wydziałowych i instytutowych liczy ok. 670 tys. woluminów i jest jedną z większych bibliotek naukowych w Krakowie. Uczelnia posiada także nowocześnie wyposażone obserwatorium astronomiczne na Suhorze (1000 m n.p.m.) w Gorcach, włączone do ogólnoświatowej sieci obserwatoriów astronomicznych.
 
Dzisiejszy kształt Uniwersytetu Pedagogicznego jest owocem twórczej pracy wielu rektorów, dziekanów, kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych oraz rzeszy znakomitych nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Przez ponad 60 lat kilka pokoleń pracowników Uczelni dobrze służyło polskiej oświacie, troszcząc się o należyte przygotowanie absolwentów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pedagogicznym. Spośród 80 tys. absolwentów Uczelni o postawach otwartych i innowacyjnych, najwięcej pracuje na stanowiskach nauczycieli oraz wychowawców w szkołach i różnego typu placówkach oświatowych, ale są wśród nich także dyrektorzy, kuratorzy, profesorowie szkół wyższych, rektorzy uczelni, a nawet ministrowie.
 
{flv}UniwersytetPedagogiczny2{/flv}
 

Podobne wpisy