Uczelnie niepubliczne w Polsce

Uczelnie niepubliczne

W Polsce działa około 320 uczelni niepublicznych, które kształcą już jedną trzecią polskich studentów. Zdecydowana większość z nich, bo aż 305 to uczelnie zawodowe, natomiast 15 to uczelnie akademickie.
 
Zasadniczą cechą odróżniającą je od uczelni publicznych jest odpłatne studiowanie, które łączy się nierzadko z wysokim czesnym. W świadomości społecznej nadal pokutuje stwierdzenie, że uczelnie niepubliczne wydają dyplomy każdemu, kto zapłaci czesne, niezależnie od poziomu jego wiedzy i umiejętności, ani zaangażowania w ich zdobywanie. Tymczasem na polskim rynku edukacyjnym znajdziemy zarówno wiele bardzo dobrych uczelni niepublicznych, jak i wiele uczelni publicznych o gorszej jakości kształcenia i odwrotnie. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w uczelniach prywatnych zajęcia prowadzą często wykładowcy z uniwersytetów i politechnik. A to przecież kadra dydaktyczna stanowi główny czynnik w budowaniu jakości kształcenia.
 
Niewiele uczelni prywatnych może poszczycić się tak wieloletnią tradycją i prestiżem, jak najstarsze uniwersytety. Zdarza się jednak, że atutem uczelni niepublicznych jest stosunkowo większa elastyczność, innowacyjność oraz powiązanie procesu dydaktycznego z rynkiem pracy.

Masz problem z wyborem najlepszej uczelni niepublicznej? Wejdź na nasze forum dyskusyjne i skorzystaj z pomocy osób, które ten wybór mają już za sobą!

Podobne wpisy