Studia doktoranckie z piwowarstwa w Krakowie

Studia doktoranckie z piwowarstwa w Krakowie

W innowacyjnym projekcie weźmie udział ośmiu doktorantów, którzy specjalistyczną wiedzę będą zdobywać na sześciu europejskich uniwersytetach: Uniwersytecie Kopenhaskim, Uniwersytecie w Nottingham, belgijskim Uniwersytecie w Ghent, Katolickim Uniwersytecie w Leuven oraz Technicznym Uniwersytecie w Berlinie. Koordynatorem projektu jest dr hab. inż. Aleksander Poreda z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Studia doktoranckie z piwowarstwa potrwają 6 semestrów (trzy lata). Praktyczny program kształcenia obejmuje staże, praktyki oraz podróże, a miesięczne stypendium wynosi 2500 euro.

W skład konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wchodzą: Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Nottingham, Uniwersytet w Ghent, Katolicki Uniwersytet w Leuven oraz Techniczny Uniwersytet w Berlinie.

Doktoranci będą zdobywać doświadczenie w różnych instytucjach oraz zakładach przemysłu spożywczego w Europie. Wśród nich jest VLB Berlin – Instytut Browarnictwa, angielska firma FlavorActiV Limited, duński koncern piwowarski Carlsberg Group i belgijska wytwórnia słodu Boortmalt.

Po zakończeniu studiów młodzi naukowcy otrzymają łączony stopień doktora z zakresu nauk o żywności i inżynierii oraz wspólny dyplom wydany przez co najmniej dwie uczelnie.

Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020, a jego całkowity budżet wynosi ponad 2 mln euro.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy