phoca_thumb_s_lazarski_logo

Brunch o problemach szkolnictwa wyższego

Brunch organizowany jest w ramach projektu „Odpowiedź na wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania na WSHiP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV, Poddziałanie 4.1.1. Program jest odpowiedzią na potrzebę zmian systemu edukacji oraz zapotrzebowanie rynku na pracowników o wysokich kwalifikacjach w zakresie procedur prawa europejskiego i wewnętrznego, urzędników unijnych, znających biegle języki obce.
Tematami przewodnimi spotkania będą: potrzeby i bariery polskiego szkolnictwa wyższego,
wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni wyższych, dopasowanie kierunków studiów do potrzeb rynku.
W spotkaniu wezmą udział:
– sędzia Jerzy Stępień, twórca nowego programu edukacji dla służby publicznej
opartego na najwyższych anglosaskich standardach;
– dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dyrektor ds. Zarządzania i Rozwoju Programu MBA w Ochronie Zdrowia;
– mgr Iwona Wojtalik członek New York Bar, Dyrektor Programu International Legal Skills
oraz kierownicy i partnerzy projektu.

Podobne wpisy