phoca_thumb_s_pg-logo

SAW, czyli tani nocleg na wakacje

 

Studencka Akcja Wakacyjna (SAW), to porozumienie zawierane corocznie między rektorami i samorządami studentów wyższych uczelni, na mocy którego studenci tychże uczelni mogą korzystać z noclegu w akademiku płacąc jedynie 20 zł za dobę. SAW obejmuje kilka uczelni z całego kraju – Politechnikę Gdańską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Politechnikę Białostocką.
– Jeżeli jesteś studentem którejkolwiek z uczelni, które przystąpiły do Studenckiej Akcji Wakacyjnej masz możliwość skorzystania z noclegu w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu lub Toruniu, nie martwiąc się o stan Twojego portfela! – mówi Bartosz Julkowski, przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. – Akcja od wielu lat cieszy się ogromną popularnością. Zachęcam do skorzystania z oferty SAW także podczas tegorocznych wakacji.
Uczelnie przystępując do porozumienia udostępniły na potrzeby Studenckiej Akcji Wakacyjnej miejsca w jednym ze swoich domów studenckich – maksymalnie 100 miejsc każdego dnia.
Z oferty Studenckiej Akcji Wakacyjnej mogą skorzystać osoby posiadające ważną legitymację studencką uczelni sygnującej porozumienie. Co istotne, konieczna jest rezerwacja, której należy dopełnić najpóźniej 7 dni przed planowanym przyjazdem. Rezerwacji można dokonać drogą internetową: http://www.saw.gda.pl. Zawiadomić należy także o rezygnacji z noclegu, przynajmniej na dzień przed zgłaszanym przyjazdem.
Koordynatorem i inicjatorem Studenckiej Akcji Wakacyjnej jest Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Akcja odbywa się już po raz piąty.
Strona internetowa SAW: www.saw.gda.pl
Kontakt z koordynatorem SAW: Bartosz Julkowski, przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej, e-mail: b.julkowski@sspg.pg.gda.pl, tel.: 608/636 111

Podobne wpisy