Prezentacja XXII tomu „Rocznika Mazowieckiego”

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 20 grudnia o godz. 17.00 w czytelni naukowej Archiwum Państwowego m.st. Warszawy przy ul. Krzywe Koło 7. W piśmie m.in. artykuły pt.: Piśmienność mieszczańska na późnośredniowiecznym Mazowszu, Agnieszki Bartoszewicz, Kultura Mazowsza w antropologii symbolicznej, Mateusza Brauna i O Mazowszu na łamach „Płomyka” (1917-1939), Małgorzaty Kucharskiej.

Spotkanie otworzy dyrektor Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, Ryszard Wojtkowski. Słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Benon Dymek. W spotkaniu wezmą udział m.in.: prof. dr hab. Elżbieta SarnowskaTemeriusz, prof. dr hab. Elżbieta Kowalczyk-Heyman, a także prof. dr hab. Henryk Samsonowicz, który w tym roku obchodzi 80. jubileusz urodzin. Dyplomy honorowych członków Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego otrzymają: prof. dr hab. Jerzy Myśliński i prof. dr hab. Ryszard Juszkiewicz. Wstęp wolny.

Podobne wpisy