phoca thumb s logo teraz polska

Posiedzenie Kapituły konkursu „Teraz Polska Promocja”

 
30. października minął termin nadsyłania prac do konkursu „Teraz Polska Promocja”. Do  tegorocznej edycji zgłoszono 50 prac magisterskich. W wyborze prac Komisja kwalifikacyjna kierowała się oceną formalną – w zakresie terminowości zgłoszeń oraz zgodności prac z Regulaminem konkursu oraz oceną merytoryczną. Z kolei Kapituła oceniała prace pod kątem: poprawności opracowania i adekwatności metodologicznej, innowacyjności podjętej tematyki i sposobu jej realizacji, oryginalności wyników, przydatności dla praktyki i możliwości kontynuowania badań.  
 
Na autorów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Oprócz nagród finansowych można zdobyć także atrakcyjne staże, praktyki, a nagrodzone prace będą miały szanse na publikacje. Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.
 
Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski, stał się w ostatnich latach jednym z najbardziej prestiżowych konkursów prac magisterskich. Inicjatywę współorganizują Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna. Partnerem instytucjonalnym została Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad projektem objęli: Minister Gospodarki, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Sportu i Turystyki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju Regionalnego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Narodowy Bank Polski. Wśród licznych partnerów znaleźli się m. in: PGNiG, NASK, SKOK Ubezpieczenia, EuRoPol Gaz, Związek Banków Polskich, Deutsche Bank.

Podobne wpisy