pllogo

Politechnika z ceryfikatem ECTS Label

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 22 uczelni nagrodzonych tym wyróżnieniem, w tym Politechniki Łódzkiej, jedynej uczelni z Polski. 

„ECTS Label to przede wszystkim certyfikat potwierdzający zapewnianie dobrej jakości prowadzonych studiów i wymiany międzynarodowej. Politechnika Łódzka jest pierwszą uczelnią w Polsce, która ten certyfikat otrzymała. Partnerzy zagraniczni mogą więc mieć zaufanie do uczelni legitymującej się takim certyfikatem” – podkreślił dr Jóźwik. 

System punktowy ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), pozwala ustalić kryteria zaliczania poszczególnych okresów studiów w oparciu o liczbę punktów zdobytych w trakcie studiów. Dzięki temu powstał system rozliczania studenta zarówno wewnętrznie na uczelni, jak i przy wymianie międzynarodowej. 

W związku z ubieganiem się o certyfikat uczelnia przygotowała serwis informacyjny zintegrowany ze stroną główną uczelni. Składa się on z trzech części – informacji dla studentów, ogólnych informacji o uczelni oraz katalogu przedmiotów zawierającego szczegółową ofertę dydaktyczną realizowaną na wszystkich wydziałach PŁ, wszystkich formach i poziomach studiów. 

Na stronie umieszczono informacje m.in. jakie kursy prowadzi PŁ, jakie są efekty kształcenia, ile punktów można zdobyć, w jaki sposób zaliczyć dany przedmiot, a nawet kto egzaminuje, kto prowadzi zajęcia i jaka literatura jest potrzebna do danego przedmiotu. 

„Podczas uroczystości potwierdzono, że przygotowana przez Politechnikę Łódzką strona informacyjna jest stawiana przez Komisję Europejską jako przykład dobrych praktyk” – relacjonował dr Jóźwik . 

O certyfikat ECTS Label mogą się ubiegać uczelnie zaawansowane w stosowaniu systemu ECTS. Decyzję o przyznaniu certyfikatu przyznaje Komisja Europejska. Nadając wyróżnienie ocenia: „Katalog Przedmiotów” uczelni, stosowane przez uczelnię wzory „Porozumienia o programie zajęć” (Learning Agreement) i wzory „Wykazu zaliczeń” (Transcript of Records). EKR 

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy